Våra mallar

Digitala mallar som underlättar ditt företagande

Samtliga digitala produkter innehåller förklarande kommentarer så att du ska kunna anpassa och utforma dem slutligt på egen hand. Önskar du ändå vår rådgivning – kontakta oss så hjälper vi gärna till och då till ett anpassat arvode. Vill du få mer information om någon av våra mallar? Boka in ett onlinemöte så går vi igenom den tillsammans och du får möjlighet att ställa dina frågor. 

Priser i webbshopen är angivna inklusive mervärdesskatt. 

BLACK FRIDAY BLACK FRIDAY BLACK FRIDAY

Ange koden "BF" i kassan för 50% rabatt på mall "Villkor e-handel B2C" och "Inhämta samtycke enligt GDPR".

Du är även varmt välkommen att ringa oss! Telefon 010-750 09 89 (kl. 9-16).

Våra mallar

I vissa situationer är det nödvändigt att inhämta den registrerades samtycke för att få behandla dennes personuppgifter. Ett samtycke enligt GDPR måste vara frivilligt, specifikt, informativt och otvetydigt. Att ge…

Ifyllningsbar checklista som hjälpmedel vid granskning av personuppgiftsbiträdesavtal från externa parter och där ni är personuppgiftsansvarig. Innehåller frågor och information i förhållande till varje punkt och som förtydligar vad det…

När du ska sälja eller köpa egendom är det viktigt att skriva avtal för att begränsa risken för missförstånd mellan köpare och säljare samt skapa förutsägbarhet och ökad trygghet i…

När ni anlitar konsulter att utföra uppdrag åt er är det viktigt att redan innan uppdraget påbörjas vara överens om villkoren. Detsamma gäller om du själv är konsult och vill…

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandlingar som utförts under dennes ansvar. Registret ska bl.a. innehålla uppgift om ändamål med behandlingen, kategorier av mottagare m.m. Motsvarande skyldighet gäller även…

Checklistan för avtal är utformad för att vara ett stöd vid ingående av avtal och oavsett vilken av parterna ni är. Förteckningen är utformad utifrån förutsättningarna att båda parter är…

Regelverken för e-handel med konsument är flera och det är därför inte helt enkelt att hålla sig uppdaterad. Det är viktigt att ha korrekta villkor anpassade för verksamheten och som…