Webbshop

Digitala produkter som underlättar ditt företagande

I vår webbshop har vi tagit fram avtals- och dokumentmallar som vi tror och vet att du som företagare behöver. Samtliga digitala produkter innehåller förklarande kommentarer så att du ska kunna anpassa och utforma dem slutligt på egen hand. Önskar du vår hjälp ändå så hjälper vi såklart gärna till och då till en rabatterat timpris. Har du frågor om våra digitala produkter tveka inte att kontakta oss, telefon 010-750 09 89 eller via e-post info@ejuridik.com

Saknar du något? Hör av dig till oss!

Vårt utbud

Skuldebrev, även kallat revers, är en skriftlig dokumentation av en utfästelse om att låna ut pengar samt villkoren för lånet. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och…

Checklistan är kostnadsfri och fokuserar på försäljning till konsument. Vänligen observera att den inte är uttömmande utan endast avsedd som hjälpmedel.

När du ska sälja eller köpa egendom är det viktigt att skriva avtal för att begränsa risken för missförstånd mellan köpare och säljare samt skapa förutsägbarhet och ökad trygghet i…

En mall för vägledning kring hur en ska besvara stämningsansökningar när de skickas för svaromål från tingsrätten. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de…

Denna mall är utformad för talan i allmän domstol, det vill säga i tingsrätt. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De…

Skuldebrev, även kallat revers, är en skriftlig dokumentation av en utfästelse om att låna ut pengar samt villkoren för lånet. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och…

Sekretessavtal används när företagsinformation, som av olika anledningar är konfidentiell, ska lämnas ut till en part mot vilken man behöver säkerställa att konfidentialitet bibehålls. Det kan exempelvis behövas vid diskussioner…

Det finns enligt gällande konsumentlagstiftningen inte något krav på hur en följesedel ska se ut eller att det är något som måste finnas med i försändelser till kund. Däremot så…

När ni anlitar konsulter att utföra uppdrag åt er är det viktigt att redan innan uppdraget påbörjas vara överens om villkoren. Detsamma gäller om du själv är konsult och vill…