Hoppa till innehåll

Tjänster

Löpande rådgivning

Vi utför även juridisk rådgivning på s.k. löpande räkning till en fast timarvode. Dina behov styr tidsåtgången och vi fakturerar månadsvis med betalningsvillkor på 30 dagar. Om ni önskar kan vi även komma överens om takbelopp, över vi vilket vi inte lägger er mer tid. Allt för att skapa förutsägbarhet och för att ni ska ha kontroll över era kostnader. Aktuella timarvoden framgår under fliken ”Arvode”. Ett första introduktionsmöte är alltid kostnadsfritt!

Fastprisavtal

Denna tjänst är uppbyggd så att ni ska ha tillgång till en motsvarande bolagsjurist funktion när ni behöver. I en allt mer komplex legal omgivning för företagare ökar behovet av att anlita extern juridisk hjälp eller att anställa bolagsjurist. När ni har mer omfattande behov av juridisk rådgivning har vi därför tagit fram en möjlighet att teckna just fastprisavtal med månatlig fakturering.

Det kan vara under en begränsad period som interim bolagsjurist, projektledare eller ett fast antal timmar i månaden (minst 10 h). Syftet är att ni på ett enkelt och förutsägbart sätt ska kunna få juridisk rådgivning i ert företag. Som utgångspunkt sker alla kontakter på distans om inte något annat särskilt överenskommits. 

Kontakta ossCall Now Button