Affärsjuridisk rådgivning

För små & medelstora bolag

Vad vi gör?

Tjänster framtagna för små & medelstora företags behov

Löpande rådgivning

Fastprisavtal bolagsjurist

Paketlösningar

Mallar och dokument

Affärsjuridisk rådgivning på distans. Särskilt fokus inom dataskydd och
e-handelsrelaterade frågor. Möte bokas enkelt online och ett första introduktionsmöte är alltid kostnadsfritt. 

I en allt mer komplex legal omgivning för företagare ökar behovet av att anlita extern juridisk hjälp eller att anställa bolagsjurist. När ni har mer omfattande behov av juridisk rådgivning har vi därför tagit fram en möjlighet att teckna fastprisavtal för ett visst antal timmar per månad. 

För att snabbt komma i gång och få vägledning har vi tagit fram tre olika paketlösningar inom dataskydd och e-handel som är särskilt anpassade för de lite mindre företagen. För mer information läs under respektive flik. 

Hur vi gör?

Rådgivning på ett lättillgängligt och effektivt sätt