Inhämta samtycke GDPR (exempel coachning)

2000 kr

Kategori:

I vissa situationer är det nödvändigt att inhämta den registrerades samtycke för att få behandla dennes personuppgifter. Ett samtycke enligt GDPR måste vara frivilligt, specifikt, informativt och otvetydigt. Att ge sitt samtycke måste vara en aktiv handling och separerad från exempelvis andra avtalsvillkor.  Dokumentet består av en sida för inhämtande av samtycket och en bilaga med information om er personuppgiftsbehandling samt den registrerades rättigheter m.m. Bilagan kan även fungera som Integritetspolicy om era övriga behandlingar läggs till. Det medföljer även exempel på hur samtycket och bilagan kan utformas när inhämtandet sker för utförande av avtalad tjänst som samtalscoach.