Checklista personuppgiftsbiträdesavtal

200 kr

Kategori:

Ifyllningsbar checklista som hjälpmedel vid granskning av personuppgiftsbiträdesavtal från externa parter och där ni är personuppgiftsansvarig. Innehåller frågor och information i förhållande till varje punkt och som förtydligar vad det är ni behöver stämma av. Checklistan kommer i en ifyllnadsbar word-fil samt pdf.