Checklista avtal

kr

Kategori:

Checklistan för avtal är utformad för att vara ett stöd vid ingående av avtal och oavsett vilken av parterna ni är. Förteckningen är utformad utifrån förutsättningarna att båda parter är näringsidkare med verksamhet i Sverige. Checklistan är kostnadsfri.

Observera att varje avtalssituation är unik och att checklistan inte är uttömmande utan endast avsedd som hjälpmedel.