Hoppa till innehåll

Områden

Dataskydd

Sedan 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) i hela EU/EES. Syftet med förordningen är att skydda individers rätt till deras integritet. Kraven för företag och organisationer som omfattas av förordningen är många och den senaste tidens utveckling när det gäller såväl domstolspraxis som beslut om sanktionsavgifter påvisar med all tydlighet vikten av att skapa förutsättningarna för och upprätthålla en hög regelefterlevnad. 

Behöver du råd kring behandling av personuppgifter? Exempel på vad vi gärna hjälper dig med;

-Upprätta och granska personuppgiftsbiträdesavtal.
-Kartläggning av era personuppgifts-behandlingar med tillhörande analys.
-Analys av er nuvarande nivå.
-Konsekvensbedömningar.
-Anpassning av EU-kommissionens standardklausuler.
-Transfer impact assessments.

Allmän affärsjuridik

Vår avtalstjänst in löpande affärsjuridik är specifikt anpassad för dig som har ett mer omfattande eller regelbundet behov av juridisk rådgivning såsom avtalsgranskning, villkor, policyer etc.

Kvalitativt och kostnadseffektivt alternativ till att anställa bolagsjurist. Uppdragets omfattning anpassas efter era behov.

Kontakta oss så berättar vi mer och diskuterar hur vi kan hjälpa just dig på bästa sätt! 

E-handel

Regelverken för e-handel med konsument är flera och det är därför inte helt enkelt att hålla sig uppdaterad. Det är viktigt att ha korrekta villkor anpassade för verksamheten och som uppfyller de lagkrav finns för att undvika dyra misstag och tvister. Exempelvis så kan ångerrätten gälla i upp till ett år för köparen om information om ångerrätten inte lämnas på ett korrekt sätt av säljaren. Det är dessutom ett flertal förändringar på ingång och det finns all anledning att reda ta reda på om och hur den föreslagna konsumentköplagen kan komma att påverka er e-handel.

Behöver ni råd för att komma igång med er e-handel eller vill ni ändra i era villkor?

-Upprätta dina försäljningsvillkor vid försäljning B2B eller B2C.

-Granska din hemsida och komma med förslag på åtgärder för att uppfylla gällande lagstiftning.

-Rådgivning kring marknadsföring.

Call Now Button