Om

Hållbar juridik för alla

Juridik för alla

För stora och små företag 
Juridik ska vara tillgängligt för alla. Även mindre företag har problem och behöver guidning i en allt mer komplex företagsmiljö och det är ibland svårt att hitta jurist för företag. eJURIDIK skapar förutsättningar för att kunna anlita kompetenta affärsjurister även i mindre ärenden och projekt och inte bara vid akuta situationer. Det kan exempelvis vara för granskning av avtal, rådgivning inför indrivningsåtgärder eller tvist eller mer omfattande uppdrag som interim bolagsjurist eller projektledare.   
 
Enkelt att hitta jurist 
Genom att samla erfarna och kompetenta jurister på en och samma plattform, erbjuda fasta timpriser och digitala kontaktvägar skapas förutsättningar för att ge fler tillgång till högkvalitativ juridisk rådgivning på schyssta villkor och göra det enklare att hitta jurist för företag. 
 
Transparenta kostnader 
Behöver du bara en timmes rådgivning så köper du bara en timme. Letar du efter en mall för att kunna göra resten av arbetet själv – så köper du mallen enkelt i vår webbutik. Vet du inte riktigt vad det är du behöver eller hur du ska ta dig an just dina utmaningar så boka en ett kostnadsfritt introduktionsmöte så hjälper vi dig på vägen. Enklare än så blir det inte!

Hållbarhet 360°

Hållbart näringsliv 
Lagstiftningen sker i allt snabbare takt, blir allt mer komplex och det finns ett stort behov av juridisk rådgivning i många affärsverksamheters vardag –  inte bara hos stora bolag. Genom att höja medvetandegraden hos små och medelstora företag vill vi bidra till ett kvalitativt och hållbart företagande med högkvalitativa produkter och tjänster. 
 
Hållbart arbetsliv 
eJURIDIK vill förenkla vardagen även för jurister. Långa arbetsdagar gör tyvärr att kompetenta jurister väljer att lämna sin passion på affärsjuridiska byråer för arbetsplatser som inte ställer dessa krav.  Jurister hos eJURIDIK väljer själva när och i vilken omfattning de vill arbeta. Detta möjliggör en kombination av stimulerande arbetsuppgifter och större individuell frihet. Kombinationen av digitala lösningar, kompententa jurister möjliggör kombinationen av en god arbetsmiljö och passion för företagande! 
 
Hållbart för miljön 
Då vi är helt digitala förbrukar vi redan i dag mycket begränsat av jordens resurser. Vi har valt ett hållbart webbhotell som innebär att endast 0,61 g koldioxid förbrukas när någon besöker vår webbplats (källa websitecarbon.com) och att den energi som förbrukas bör komma från hållbara energikällor. Vi reser som huvudregel heller inte i tjänsten. De få gånger de sker så görs det alltid på det sätt som är mest hållbart, vanligtvis tåg.