Om

"Work-life balance med 61 %, legal tech med 60 % och en ökad samhällskomplexitet samt ökande behov av juridiska tjänster med 53 % är det som respondenterna anser kommer att påverka branschen mest."


"Tydlig generationsklyfta: 66 % av de yngre juristerna prioriterar work-life balance, medan samma sak bara gäller 35 % av gruppen 50+ år."

Norstedts Juridik

Branschrapport "Framtidens jurist 2020"

"Företag med färre än 50 anställda är motorn i Sveriges ekonomi, de bidrar till vår välfärd och skapar 4 av 5 jobb. "

företagarna

Rapport, Välfärdsskaparna, publicerad 2019-03-26

"De advokatbyråer som i framtiden vill knyta till sig de skickligaste juristerna måste kunna erbjuda sina anställda god möjlighet till balans mellan jobb och fritid."

Affärsvärlden

Artikel 17 oktober 2019, kl 12.00

Hållbarhet 360°


Hållbart näringsliv

Lagstiftningen sker i allt snabbare takt, blir allt mer komplex och det finns ett stort behov av juridisk rådgivning i många affärsverksamheters vardag -  inte bara hos stora bolag. Genom att höja medvetandegraden hos små och medelstora företag vill eJURIDIK bidra till ett gott och hållbart företagande med högkvalitativa produkter och tjänster.


Hållbart arbetsliv

eJURIDIK vill förenkla vardagen även för jurister. Långa dagar och sena kvällar gör tyvärr att kompetenta jurister väljer att lämna sin passion på affärsjuridiska byråer för arbetsplatser som inte ställer dessa krav. Nackdelen är att affärslivet går miste om många duktiga jurister. Jurister hos eJURIDIK väljer själva när och i vilken omfattning de vill arbeta. Detta möjliggör en kombination av stimulerande arbetsuppgifter och större individuell frihet vilket i sin tur ger en mer effektiv och kvalitativ rådgivning till klienterna! Kombinationen av digitala lösningar, kompententa jurister möjliggör kombinationen av en god arbetsmiljö och passion för företagande!


Hållbart för miljön

Då vi är helt digitala förbrukar vi redan i dag mycket begränsat av jordens resurser. Vi reser som huvudregel heller inte i tjänsten. De få gånger de sker så görs det alltid på det sätt som är mest hållbart, vanligtvis tåg. Tillägg: Pga covid-19 förekommer inga resor.

Juridik för alla!


Juridik ska vara tillgängligt för alla – även mindre företag har problem och behöver guidning i en allt mer komplex företagsmiljö! eJURIDIK skapar förutsättningar för att kunna anlita duktiga affärsjurister i större omfattning och inte bara vid akuta situationen. Det kan exempelvis vara granskning av avtal, rådgivning inför indrivningsåtgärder eller tvist eller mer omfattande uppdrag som interim bolagsjurist eller projektledare.  

Genom att samla erfarna och kompetenta jurister på en och samma plattform, erbjuda fasta priser och digitala kontaktvägar skapas förutsättningar för att ge fler tillgång till högkvalitativ juridisk rådgivning på schyssta villkor.


Behöver du bara en timmes rådgivning så köper du bara en timme. Letar du efter en mall för att kunna göra resten av arbetet själv - så köper du mallen enkelt i vår webbutik. Vet du inte riktigt vad det är du behöver eller hur du ska ta dig an just dina utmaning så boka en ett kostnadsfritt introduktionsmöte så hjälper vi dig på vägen. Enklare än så blir det inte. Till mallar

  

eJURIDIK använder cookies för funktion, analys och statistik (ej marknadsföring). Genom att använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

Läs mer, bl.a. hur du tackar nej till cookies, i vår policy.
Ok, cookies godkänns