Mallar och dokument inom dataskydd

Vi har tagit fram digitala produkter som underlättar ditt företagande. Samtliga digitala produkter innehåller förklarande kommentarer så att du ska kunna anpassa och utforma dem slutligt på egen hand. Önskar du ändå vår rådgivning – kontakta oss så hjälper vi gärna till och då till ett anpassat arvode. Vill du vet mer om någon av mallarna kan du boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte så år vi igenom den tillsammans. 

Inhämta samtycke enligt dataskyddsförordningen/GDPR

I vissa situationer är det nödvändigt att inhämta den registrerades samtycke för att få behandla dennes personuppgifter. Ett samtycke enligt GDPR måste vara frivilligt, specifikt, informativt och otvetydigt. Att ge sitt samtycke måste vara en aktiv handling och separerad från exempelvis andra avtalsvillkor.  Dokumentet består av en sida för inhämtande av samtycket och en bilaga med information om er personuppgiftsbehandling samt den registrerades rättigheter m.m. Bilagan kan även fungera som Integritetspolicy om era övriga behandlingar läggs till. Det medföljer även exempel på hur samtycket och bilagan kan utformas när inhämtandet sker för utförande av avtalad tjänst som samtalscoach. 

Pris: 2 000 kr exklusive mervärdesskatt

5/5

Register artikel 30

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandlingar som utförts under dennes ansvar. Registret ska bl.a. innehålla uppgift om ändamål med behandlingen, kategorier av mottagare m.m. Motsvarande skyldighet gäller även för personuppgiftsbiträden. Om tillsynsmyndigheten begär det ska registret göras tillgängligt för dem.

Mallen kommer i excel-format med separata blad/flikar beroende på om det avser behandlingar som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde som ska dokumenteras. Dokumentmallen innehåller även förtydliganden och definitioner av centrala begrepp under fliken ”Ordlista”.

Pris: 500 kr exklusive mervärdesskatt

Checklista personuppgiftsbiträdesavtal

Ifyllningsbar checklista som hjälpmedel vid granskning av personuppgiftsbiträdesavtal från externa parter och där ni är personuppgiftsansvarig. Innehåller frågor och information i förhållande till varje punkt och som förtydligar vad det är ni behöver stämma av. Checklistan kommer i en ifyllnadsbar word-fil samt pdf.

Pris: 200 kr exklusive mervärdesskatt