E-handel och juridik

Regelverken för e-handel är flera och det är därför inte helt enkelt att hålla sig uppdaterad. Vid e-handel mellan näringsidkare är det andra lagar och bestämmelser som blir tillämpliga än dem som gäller med konsument. Och vissa lagar och regler är tillämpliga på båda typerna, det vill säga oavsett om köparen är en näringsidkare eller konsument. Krångligt? Ja, lite.

Nedan har vi sammanfattat information som förhoppningsvis kan vara värdefull för dig som e-handlare. Har du frågor om våra tjänster så tveka inte att höra av dig. Ett första introduktionsmöte är alltid kostnadsfritt!

Vilka är det största skillnaderna B2B/B2C?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Allmänna villkor

Det är viktigt att ha korrekta villkor anpassade för verksamheten och som uppfyller de lagkrav finns för att undvika dyra misstag och tvister. Exempelvis så kan ångerrätten gälla i upp till 1 år för köparen om information om ångerrätten inte lämnas på ett korrekt sätt av säljaren. Därutöver finns det bestämmelser om geoblockering, regler specifika för distanshandel (bl.a. ångerrätt och omfattande informationskrav), e-handelslagen m.m. som också behöver efterlevas.

 geoblockering, reklamationer samt annan information som ni enligt lag är skyldiga att ha. Villkoren är anpassade efter svenska förutsättningar och med förklarande kommentarer så att ni på ett enkelt sätt kan anpassa villkoren till era förutsättningar. I dokumentet finns även ett exempel på färdigställda villkor baserat på mallens utformning och kommentarer. Villkoren är framtagna av jurist som arbetet flera år hos en av Nordens största e-handlare. Fast pris för anpassning av villkoren efter er situation och behov tillsammans med jurist kan lämnas vid förfrågan.

Granskning av hemsida

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Marknadsföring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.