Mall allmänna villkor

Vi har tagit fram digitala produkter som underlättar ditt företagande. Samtliga digitala produkter innehåller förklarande kommentarer så att du ska kunna anpassa och utforma dem slutligt på egen hand. Önskar du ändå vår rådgivning – kontakta oss så hjälper vi gärna till och då till ett anpassat arvode. Vill du vet mer om mallen kan du boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte så år vi igenom den tillsammans. 

Allmänna villkor e-handel (B2C)

5/5

Regelverken för e-handel med konsument är flera och det är därför inte helt enkelt att hålla sig uppdaterad. Det är viktigt att ha korrekta villkor anpassade för verksamheten och som uppfyller de lagkrav finns för att undvika dyra misstag och tvister. Exempelvis så kan ångerrätten gälla i upp till 1 år för köparen om information om ångerrätten inte lämnas på ett korrekt sätt av säljaren. Villkoren i mallen reglerar bl.a. ångerrätt, geoblockering, reklamationer samt annan information som ni enligt lag är skyldiga att ha. Villkoren är anpassade efter svenska förutsättningar och med förklarande kommentarer så att ni på ett enkelt sätt kan anpassa villkoren till era förutsättningar. I dokumentet finns även ett exempel på färdigställda villkor baserat på mallens utformning och kommentarer. Villkoren är framtagna av jurist som arbetet flera år hos en av Nordens största e-handlare. Fast pris för anpassning av villkoren efter er situation och behov tillsammans med jurist kan lämnas vid förfrågan.

Pris: 8 000 kr exklusive mervärdesskatt