Svaromål

En mall för vägledning kring hur en ska besvara stämningsansökningar när de skickas för svaromål från tingsrätten. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov.

Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.