Ansökan om stämning

Denna mall är utformad för talan i allmän domstol, det vill säga i tingsrätt. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov. Vidare har mallen utformats särskilt med åtanke om att det är en penningfordran, det vill säga krav om att någon ska betala något till er, som exempel.
Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.