Skuldebrev

Skuldebrev, även kallat revers, är en skriftlig dokumentation av en utfästelse om att låna ut pengar samt villkoren för lånet. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och syftar inte till att överlåtas (jfr löpande skuldebrev där utformningen och bestämmelserna kring detsamma avviker). Av mallen finns klausuler för ränta, lånets löptid, hur och när amortering ska göras etc. Denna mall kan användas av både näringsidkare och privatpersoner.
Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.