Register (GDPR)

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandlingar som utförts under dennes ansvar. Registret ska bl.a. innehålla uppgift om ändamål med behandlingen, kategorier av mottagare m.m. Om tillsynsmyndigheten begär det ska registret göras tillgängligt för dem.

Mallen kommer i excel-format och lämpar sig för dem med ett mindre antal behandlingar. Innehåller förtydliganden och definitioner av centrala begrepp under fliken ”Ordlista”.