Konsultavtal

När ni anlitar konsulter att utföra uppdrag åt er är det viktigt att redan innan uppdraget påbörjas vara överens om villkoren. Detsamma gäller om du själv är konsult och vill ha ditt eget avtal till kunder när ditt företag åtar sig uppdrag för att skapa förutsägbarhet och trygghet i ditt företag. Varje situation är olika, men det finns vissa punkter som alltid bör vara med. Avtalet är balanserat, det vill säga inte utformat till fördel för någon specifik part. Mallen innehåller klausuler för beskrivning av uppdraget, avtalstid, ersättning och sekretess m.m. Vidare behöver ni säkerställa att konsulten uppgett att denne har F-skatt för att inte bli ansvarig att dra av för skatt och betala sociala avgifter. Denna mall lämpar sig inte för IT-tjänster. Fast pris för anpassning av avtalet efter er situation och behov tillsammans med jurist kan lämnas vid förfrågan.

Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter er specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.