Fullmakt (enkel)

En fullmakt att använda för specifika och avgränsade situationer där fullmakt är behövlig, jämför fullmakt generell. Går att använda både av privatpersoner och företag.
Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.