Följesedel

Det finns enligt gällande konsumentlagstiftningen inte något krav på hur en följesedel ska se ut eller att det är något som måste finnas med i försändelser till kund. Däremot så är det ett bra hjälpmedel, både för avsändaren och för den som tar emot att kontrollera att innehållet stämmer överens med order.

Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter er specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.