Tvist och betalning

Skuldebrev/revers

Skuldebrev, även kallat revers, är en skriftlig dokumentation av en utfästelse om att låna ut pengar samt villkoren för lånet. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och syftar inte till att överlåtas (jfr löpande skuldebrev där utformningen och bestämmelserna kring detsamma avviker).… Läs mer »Skuldebrev/revers

Svaromål

En mall för vägledning kring hur en ska besvara stämningsansökningar när de skickas för svaromål från tingsrätten. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma… Läs mer »Svaromål

Ansökan om stämning

Denna mall är utformad för talan i allmän domstol, det vill säga i tingsrätt. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika… Läs mer »Ansökan om stämning

Påminnelse om betalning

För att hålla igång likviditeten är det viktigt att regelbundet kontrollera att inflödet på det ni fakturerar är som det ska och snabbt fånga upp den eller de som börjar släpa efter. För att inte riskera den fortsatta affärsrelationen med mottagaren kan det vara en… Läs mer »Påminnelse om betalning