GDPR

Register (GDPR)

Varje personuppgiftsansvarig ska föra ett register över behandlingar som utförts under dennes ansvar. Registret ska bl.a. innehålla uppgift om ändamål med behandlingen, kategorier av mottagare m.m. Om tillsynsmyndigheten begär det ska registret göras tillgängligt för dem. Mallen kommer i excel-format och lämpar sig för dem… Läs mer »Register (GDPR)