E-handel

Checklista e-handel

Checklistan är kostnadsfri och fokuserar på försäljning till konsument. Vänligen observera att den inte är uttömmande utan endast avsedd som hjälpmedel.

Följesedel

Det finns enligt gällande konsumentlagstiftningen inte något krav på hur en följesedel ska se ut eller att det är något som måste finnas med i försändelser till kund. Däremot så är det ett bra hjälpmedel, både för avsändaren och för den som tar emot att… Läs mer »Följesedel

Villkor e-handel konsument

Regelverken för e-handel med konsument är flera och det är därför inte helt enkelt att hålla sig uppdaterad. Det är viktigt att ha korrekta villkor anpassade för verksamheten och som uppfyller de lagkrav finns för att undvika dyra misstag och tvister. Exempelvis så kan ångerrätten… Läs mer »Villkor e-handel konsument