Avtal

Skuldebrev

Skuldebrev, även kallat revers, är en skriftlig dokumentation av en utfästelse om att låna ut pengar samt villkoren för lånet. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och syftar inte till att överlåtas (jfr löpande skuldebrev där utformningen och bestämmelserna kring detsamma avviker).… Läs mer »Skuldebrev

Checklista e-handel

Checklistan är kostnadsfri och fokuserar på försäljning till konsument. Vänligen observera att den inte är uttömmande utan endast avsedd som hjälpmedel.

Överlåtelseavtal

När du ska sälja eller köpa egendom är det viktigt att skriva avtal för att begränsa risken för missförstånd mellan köpare och säljare samt skapa förutsägbarhet och ökad trygghet i era respektive verksamheter. Detta avtal är framtaget för försäljning av lösöre (inventarier, varulager, kontorsmöbler etc.)… Läs mer »Överlåtelseavtal

Svaromål

En mall för vägledning kring hur en ska besvara stämningsansökningar när de skickas för svaromål från tingsrätten. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma… Läs mer »Svaromål

Ansökan om stämning

Denna mall är utformad för talan i allmän domstol, det vill säga i tingsrätt. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika… Läs mer »Ansökan om stämning

Skuldebrev

Skuldebrev, även kallat revers, är en skriftlig dokumentation av en utfästelse om att låna ut pengar samt villkoren för lånet. Ett enkelt skuldebrev är ställt till en viss person och syftar inte till att överlåtas (jfr löpande skuldebrev där utformningen och bestämmelserna kring detsamma avviker).… Läs mer »Skuldebrev

Sekretessavtal

Sekretessavtal används när företagsinformation, som av olika anledningar är konfidentiell, ska lämnas ut till en part mot vilken man behöver säkerställa att konfidentialitet bibehålls. Det kan exempelvis behövas vid diskussioner om planerat samarbete mellan två företag där konfidentiell information måste lämnas. Genom att reglera i… Läs mer »Sekretessavtal

Konsultavtal

När ni anlitar konsulter att utföra uppdrag åt er är det viktigt att redan innan uppdraget påbörjas vara överens om villkoren. Detsamma gäller om du själv är konsult och vill ha ditt eget avtal till kunder när ditt företag åtar sig uppdrag för att skapa… Läs mer »Konsultavtal

Fullmakt (generell)

En mall för fullmakt att använda för mer omfattande situationer. Går att använda både av privatpersoner och företag. Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De… Läs mer »Fullmakt (generell)

Fullmakt (enkel)

En fullmakt att använda för specifika och avgränsade situationer där fullmakt är behövlig, jämför fullmakt generell. Går att använda både av privatpersoner och företag. Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska… Läs mer »Fullmakt (enkel)