Aktiebolag

Överlåtelseavtal

När du ska sälja eller köpa egendom är det viktigt att skriva avtal för att begränsa risken för missförstånd mellan köpare och säljare samt skapa förutsägbarhet och ökad trygghet i era respektive verksamheter. Detta avtal är framtaget för försäljning av lösöre (inventarier, varulager, kontorsmöbler etc.)… Läs mer »Överlåtelseavtal

Svaromål

En mall för vägledning kring hur en ska besvara stämningsansökningar när de skickas för svaromål från tingsrätten. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma… Läs mer »Svaromål

Ansökan om stämning

Denna mall är utformad för talan i allmän domstol, det vill säga i tingsrätt. Kommentarer till respektive sektion eller ord står i kursivt strax under stycket de hänvisar till. De partier som är gulmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika… Läs mer »Ansökan om stämning

Sekretessavtal

Sekretessavtal används när företagsinformation, som av olika anledningar är konfidentiell, ska lämnas ut till en part mot vilken man behöver säkerställa att konfidentialitet bibehålls. Det kan exempelvis behövas vid diskussioner om planerat samarbete mellan två företag där konfidentiell information måste lämnas. Genom att reglera i… Läs mer »Sekretessavtal

Påminnelse om betalning

För att hålla igång likviditeten är det viktigt att regelbundet kontrollera att inflödet på det ni fakturerar är som det ska och snabbt fånga upp den eller de som börjar släpa efter. För att inte riskera den fortsatta affärsrelationen med mottagaren kan det vara en… Läs mer »Påminnelse om betalning

Bestridande av faktura

Har ni fått en faktura på tjänster eller varor som ni inte har beställt? Eller en faktura för något ni har beställt, men priset eller kvaliteten inte är det ni kommit överens om? Då behöver ni bestrida fakturan till den som har skickat den. Mallen… Läs mer »Bestridande av faktura

Aktiebrev

Ett aktiebrev är ett bevis om ägande av andel i ett aktiebolag. Aktieägare kan begära att aktiebolaget utfärdar aktiebrev för dennes aktier (det vill säga att om ingen begär det så behöver inte aktiebrev utfärdas). Inte sällan så avser ett och samma aktiebrev flera aktier.… Läs mer »Aktiebrev

Aktiebok

I samtliga aktiebolag ska det föras en förteckning över vem eller vilka som äger bolagets aktier. Det är styrelsen som är ansvarig för att aktiebok förs. Aktieboken är offentlig (anm: gäller inte avstämningsbolag) och ska hållas tillgänglig om någon begär det. Kommentarer och vägledning till… Läs mer »Aktiebok