Bestridande av faktura

Har ni fått en faktura på tjänster eller varor som ni inte har beställt? Eller en faktura för något ni har beställt, men priset eller kvaliteten inte är det ni kommit överens om? Då behöver ni bestrida fakturan till den som har skickat den. Mallen innehåller bestridande för båda dessa situationer. Denna mall är utformad för näringsidkare.
Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter er specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.