Avtal överlåtelse lös egendom

När du ska sälja eller köpa egendom är det viktigt att skriva avtal för att begränsa risken för missförstånd mellan köpare och säljare samt skapa förutsägbarhet och ökad trygghet i era respektive verksamheter. Detta avtal är framtaget för försäljning av lösöre (inventarier, varulager, kontorsmöbler etc.) mellan två näringsidkare i Sverige.  Avtalet är balanserat, det vill säga inte utformat till fördel för någon specifik part. Mallen innehåller klausuler för hur köpeskillingen ska erläggas, äganderättsförbehåll, egendomens skick, bestämmelse kring eventuell tvist m.m. Det medföljer även exempel på färdigställt avtal vid försäljning av kontorsinventarier.

Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter er specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.