Aktiebrev

Ett aktiebrev är ett bevis om ägande av andel i ett aktiebolag. Aktieägare kan begära att aktiebolaget utfärdar aktiebrev för dennes aktier (det vill säga att om ingen begär det så behöver inte aktiebrev utfärdas). Inte sällan så avser ett och samma aktiebrev flera aktier. Om aktier för vilka det har utfärdats aktiebrev ska överlåtas till annan måste motsvarande aktiebrev överlämnas fysiskt till köparen och överlåtelsen antecknas på desamma.
Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.