Aktiebok

I samtliga aktiebolag ska det föras en förteckning över vem eller vilka som äger bolagets aktier. Det är styrelsen som är ansvarig för att aktiebok förs. Aktieboken är offentlig (anm: gäller inte avstämningsbolag) och ska hållas tillgänglig om någon begär det.
Kommentarer och vägledning till respektive sektion eller ord står i gråmarkerad kursiv text strax under stycket det hänvisar till. Dessa ska tas bort när dokumentet färdigställs. De partier som är rödmarkerade är dem ni ska fylla i och utforma efter era specifika omständigheter och behov. Alla mallar kommer i word-format och går därför enkelt att redigera med egen text, logotyp, skriva ut, klippa in texten i e-post osv.