Hoppa till innehåll

Dataskyddsförordningen

Sedan 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) i hela EU/EES. Syftet med förordningen är att skydda individers rätt till deras integritet. Kraven för företag och organisationer som omfattas av förordningen är många och den senaste tidens utveckling när det gäller såväl domstolspraxis som beslut om sanktionsavgifter påvisar med all tydlighet vikten av att skapa förutsättningarna för och upprätthålla en hög regelefterlevnad. 

Att arbeta aktivt med dataskydd

  • Kartlägg och få kontroll över era personuppgiftsbehandlingar.
  • Kartlägg och analysera eventuella överföringar utanför EU/EES.
  • Säkerställ att ni har en rättslig grund för samtliga personuppgiftsbehandlingar.
  • Informera tydligt och begripligt till de registrerade om er personuppgiftsbehandlingar.
  • Säkerställ rutin för anmälan och hantering av incidenter.
  • Säkerställ att ni kan bemöta och hantera registrerades rättigheter.
  • Säkerställ att personuppgifterna är skyddade – både organisatoriskt och tekniskt. 
  • Utbilda regelbundet alla i er verksamhet som hanterar personuppgifter.  

    Observera att förteckningen ovan inte är uttömmande. 

Våra tjänster

Interim bolagsjurist med särskilt fokus på dataskyddsfrågor.
Upprätta och granska personuppgiftsbiträdesavtal.
Ta fram policydokument och riktlinjer. 
Upprätta konsekvensbedömningar.
Göra s.k. TIA (transfer impact assessment) vid överföring utanför EU/EES.
Rådgivning vid användning av EU-kommissionens standardklausuler.
Paketlösningar anpassade för mindre företag, se fliken ”Paketlösningar”.
Mallar online för den som göra en del av arbetet själv, se fliken ”Mallar och dokument” eller ”Webbshop”. 
m.m. 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte direkt.

Telefon: 010 -750 09 89
E-post: info@ejuridik.com

Call Now Button