Avtalsmallar och dokument

Vi har tagit fram digitala produkter som underlättar ditt företagande. Samtliga digitala produkter innehåller förklarande kommentarer så att du ska kunna anpassa och utforma dem slutligt på egen hand. Önskar du ändå vår rådgivning – kontakta oss så hjälper vi gärna till och då till ett anpassat arvode. Vill du vet mer om någon av mallarna kan du boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte så år vi igenom den tillsammans. 

Överlåtelseavtal lös egendom

Konsultavtal

Checklista avtal

Överlåtelseavtal lös egendom

När du ska sälja eller köpa egendom är det viktigt att skriva avtal för att begränsa risken för missförstånd mellan köpare och säljare samt skapa förutsägbarhet och ökad trygghet i era respektive verksamheter. Detta avtal är framtaget för försäljning av lösöre (inventarier, varulager, kontorsmöbler etc.) mellan två näringsidkare i Sverige.  Avtalet är balanserat, det vill säga inte utformat till fördel för någon specifik part. Mallen innehåller klausuler för hur köpeskillingen ska erläggas, äganderättsförbehåll, egendomens skick, bestämmelse kring eventuell tvist m.m. Det medföljer även exempel på färdigställt avtal vid försäljning av kontorsinventarier.

Pris: 1500 kr exklusive mervärdesskatt

När ni anlitar konsulter att utföra uppdrag åt er är det viktigt att redan innan uppdraget påbörjas vara överens om villkoren. Detsamma gäller om du själv är konsult och vill ha ditt eget avtal till kunder när ditt företag åtar sig uppdrag för att skapa förutsägbarhet och trygghet i ditt företag. Varje situation är olika, men det finns vissa punkter som alltid bör vara med. Avtalet är balanserat, det vill säga inte utformat till fördel för någon specifik part. Mallen innehåller klausuler för beskrivning av uppdraget, avtalstid, ersättning och sekretess m.m. Vidare behöver ni säkerställa att konsulten uppgett att denne har F-skatt för att inte bli ansvarig att dra av för skatt och betala sociala avgifter. Denna mall lämpar sig inte för IT-tjänster. Fast pris för anpassning av avtalet efter er situation och behov kan lämnas vid förfrågan.

Pris: 2 000 kr exklusive mervärdesskatt

Checklistan för avtal är utformad för att vara ett stöd vid ingående av avtal och oavsett vilken av parterna ni är. Förteckningen är utformad utifrån förutsättningarna att båda parter är näringsidkare med verksamhet i Sverige. Checklistan är kostnadsfri.

Observera att varje avtalssituation är unik och att checklistan inte är uttömmande utan endast avsedd som hjälpmedel.

Kostnadsfri

Checklista avtal

Checklistan för avtal är utformad för att vara ett stöd vid ingående av avtal och oavsett vilken av parterna ni är. Förteckningen är utformad utifrån förutsättningarna att båda parter är näringsidkare med verksamhet i Sverige. Checklistan är kostnadsfri.

Observera att varje avtalssituation är unik och att checklistan inte är uttömmande utan endast avsedd som hjälpmedel.

Kostnadsfri

Konsultavtal

När ni anlitar konsulter att utföra uppdrag åt er är det viktigt att redan innan uppdraget påbörjas vara överens om villkoren. Detsamma gäller om du själv är konsult och vill ha ditt eget avtal till kunder när ditt företag åtar sig uppdrag för att skapa förutsägbarhet och trygghet i ditt företag. Varje situation är olika, men det finns vissa punkter som alltid bör vara med. Avtalet är balanserat, det vill säga inte utformat till fördel för någon specifik part. Mallen innehåller klausuler för beskrivning av uppdraget, avtalstid, ersättning och sekretess m.m. Vidare behöver ni säkerställa att konsulten uppgett att denne har F-skatt för att inte bli ansvarig att dra av för skatt och betala sociala avgifter. Denna mall lämpar sig inte för IT-tjänster. Fast pris för anpassning av avtalet efter er situation och behov kan lämnas vid förfrågan.

Pris: 2 000 kr exklusive mervärdesskatt