Affärsjuridisk rådgivning

Möte? Ring eller boka enkelt online

010 -750 09 89

> Vad vi gör?

Löpande rådgivning

Affärsjuridisk rådgivning på distans. Specialisering inom dataskydd och e-handelsrelaterade frågor. Möte bokas enkelt online eller via telefon. Ett första introduktionsmöte är kostnadsfritt. Vid förfrågan kan även offert på fast pris lämnas.

Premium

Specifikt anpassad tjänst vid mer omfattande eller regelbundet behov av juridisk rådgivning. Flexibelt men ändå kvalitativt alternativ till att anställa bolagsjurist. 

Digitala produkter

I vår webbshop har vi tagit fram avtals- och dokumentmallar som vi tror och vet att du som företagare behöver. Dokumenten Innehåller instruktioner så att du på egen hand enkelt kan anpassa efter dina behov.

> Hur vi gör?

Rådgivning på ett lättillgängligt och effektivt sätt

010 -750 09 89

> Våra områden?

Dataskydd / GDPR

Behöver du råd kring behandling av personuppgifter? Exempel på vad vi gärna hjälper dig med;

>Upprätta och granska personuppgiftsbiträdesavtal.

>Kartläggning av era personuppgifts-behandlingar med tillhörande analys.

>Hantering och dokumentation av personuppgiftsincidenter.

Bolagsjurist

Vår premiumtjänst är specifikt anpassad för dig som har ett mer omfattande eller regelbundet behov av juridisk rådgivning.

Kvalitativt och kostnadseffektivt alternativ till att anställa bolagsjurist. Uppdragets omfattning anpassas efter dina behov.

Kontakta oss så berättar vi mer och diskuterar hur vi kan hjälpa just dig på bästa sätt! 

E-handel

Behöver du råd för att komma igång med din e-handel eller vill du förbättra dina villkor?

>Upprätta dina försäljningsvillkor vid försäljning B2B eller B2C.

>Granska din hemsida och komma med förslag på åtgärder för att uppfylla gällande lagstiftning.

> Men också?

Utbildning & workshop

Vill du höja kunskapsnivån och kompetens hos dina anställda, ledningsgruppen eller någon specialistfunktion inom organisationen?

Vi kan erbjuda såväl grundläggande som specialanpassade utbildningsprogram. Kontakta oss för mer information och offert.

Avtal

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal? Kontakta oss för en diskussion om just din specifika situation och vad det är du behöver hjälp med.

Behöver du löpande juridiskt biträde så rekommenderar vi istället att ni skickar en offert för vårt fastprisavtal (premium).


eJURIDIK Sverige AB
Organisationsnummer: 559272-0600
Bankgiro: 5562-1270
Telefon: 010-750 09 89 (kl. 9.00 – 16.00)
E-post: info@ejuridik.com
Adress: Adelgatan 21, 211 22 Malmö